• دکتر محمد نوری سپهر
  دکتر محمد نوری سپهر دبیر علمی همایش

  معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز

 • دکتر حمید درفشی
  دکتر حمید درفشی ریاست همایش

   ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز

 • محمد حسین خسروی
  محمد حسین خسروی دبیر اجرایی همایش

  مدیر مسئول موسسه فرهنگی و هنری «مدرسه اولیا» ، مشاور خانواده و پیشگیری از طلاق دادگستری کل استان البرز