هزینه ثبت نام
  • دانشجویان :                   ۱۵۰ هزار تومان
  • اعضای هیئت علمی :   ۳۰۰ هزار تومان
  • شرکت کنندگان آزاد :   ۳۵۰ هزار تومان

شماره کارت:

۶۰۳۷-۹۹۷۱-۸۶۸۸-۵۰۲۷

بنام محمد حسین خسروی

(دبیر اجرایی همایش)

  • یک سوم هزینه هنگام ثبت نام ، یک سوم پس از تایید و پذیرش مقاله از سوی داوران و یک سوم باقی پس از صدور و اخذ گواهی دبیر خانه همایش پرداخت میشود.
  • توجه داشته باشید که تمام فرآیند داوری به صورت آنلاین صورت می گیرد. سیستم کنفرانس بعد از حداکثر ۷ روز از تاریخ ارسال مقاله در صورت تایید مقاله از جانب داوران به طور خودکار برای شما ایمیلی با محتوای پیام پذیرش ارسال خواهد کرد.
  • گواهی مقالات اعطاء شده به پژوهشگران کاملاً انفرادی می باشد بطوریکه در هر گواهینامه تنها نام یک نویسنده درج خواهد گردید.
  • در صورت عدم دریافت ایمیل از طرف دبیرخانه کنفرانس، لطفا به آدرس ایمیل کنفرانس، ایمیلی با محتوای عنوان مقاله ارسال کنید.
  • ارائه و چاپ مقاله ارسالی تنها بعد از پذیرش مقاله از جانب داوران و پرداخت هزینه امکان پذیر است.
  • گواهینامه صادر شده به همراه کتابچه الکترونیکی حاوی مقالات کنفرانس برای پژوهشگران ارسال می گردد.