• دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو
  دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو سخنران کلیدی همایش

  رئیس انجمن گردشگری کشور

  مدیر مسئول خبرگزاری علم و فرهنگ

  سرپرست پارک ملی علوم، فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

  مدیر مسئول فصل نامه علمی و فرهنگی «گردشگری و توسعه»

  مدرس گروه جهانگردی دانشکده مدیریت علامه طباطبایی

  موضوع سخنرانی :

  ” سلامت معنوی گردشگران “

 • دکتر محمد جهانگیری
  دکتر محمد جهانگیری سخنران کلیدی همایش

  قائم مقام معاونت نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران

  عضو هیئت مدیره انجمن علمی اقتصاد بهداشت ایران

  نائب رئیس انجمن خدمات بین المللی سلامت ایران

  رئیس بخش گردشگری سلامت دانشگاه امیر کبیر

  مسئول اداره اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی

  دبیر علمی کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای اسلامی

  موضوع سخنرانی :

  “گردشگری سلامت، فرصتی برای رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی”

 • جناب آقای ولی الله تیموری
  جناب آقای ولی الله تیموری سخنران کلیدی همایش

  معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری کشور

  موضوع سخنرانی :

  ” نقش صنعت گردشگری بویژه گردشگری سلامت در اشتغال سالم و توسعه پایدار کشور “