• دکتر ناصر حاجیان مطلق
  دکتر ناصر حاجیان مطلق عضو کمیته علمی و هیئت داوران همایش

  مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز و رییس انجمن روانپزشکان استان البرز

 • دکتر نادعلیپور
  دکتر نادعلیپور عضو کمیته علمی و هیئت داوران همایش

  دکتری مدیریت گردشگری و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

 • دکتر مهدی شاه نظری
  دکتر مهدی شاه نظری عضو کمیته علمی و هیئت داوران همایش

  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 • دکتر محمد قمری
  دکتر محمد قمری عضو کمیته علمی و هیئت داوران همایش

  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی 

 • دکتر فرخ حق رنجبر
  دکتر فرخ حق رنجبر عضو کمیته علمی و هیئت داوران همایش

  دکتری تخصصی روان شناسی سلامت و مشاور پیشگیری از طلاق مرکز مشاوره الغدیر دادگستری کل استان البرز

 • دکتر عبادی
  دکتر عبادی عضو کمیته علمی و هیئت داوران همایش

  عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

 • دکتر عاطفه زندی فر
  دکتر عاطفه زندی فر عضو کمیته علمی و هیئت داوران همایش

  متخصص اعصاب و روان ، عضو هیئت علمی روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز و معاون پژوهشی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز

 • دکتر حسنعلی ترنج
  دکتر حسنعلی ترنج عضو کمیته علمی و هیئت داوران همایش

   دکتری جغرافیای برنامه ریزی روستایی و متخصص کار آفرینی روستایی

 • دکتر افسانه پورجم علویجه
  دکتر افسانه پورجم علویجه عضو کمیته علمی و هیئت داوران همایش

  دکتری مدیریت گردشگری ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

 • خانم نسیم نعمتی
  خانم نسیم نعمتی عضو کمیته علمی و هیئت داوران همایش

  دانشجوی دکترای مدیریت گردشگری

 • خانم زینب خسروی
  خانم زینب خسروی عضو کمیته علمی و هیئت داوران همایش

  فوق لیسانس فرهنگ و زبان های باستانی ، فوق لیسانس باستان شناسی و دانشجوی ترم پنجم دکتری باستان شناسی

 • خانم پگاه یاوری فر
  خانم پگاه یاوری فر عضو کمیته علمی و هیئت داوران همایش

  فوق لیسانس بازار یابی جهانگردی و دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری