• دکتر وحیدرضا میرابی
  دکتر وحیدرضا میرابی عضو کمیته علمی و هیئت داوران همایش

  دکتری مدیریت بازرگانی

 • دکتر ناصر حاجیان مطلق
  دکتر ناصر حاجیان مطلق عضو کمیته علمی و هیئت داوران همایش

  رییس انجمن روانپزشکان استان البرز

  مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز

 • دکتر نادعلیپور
  دکتر نادعلیپور عضو کمیته علمی و هیئت داوران همایش

  دکتری مدیریت گردشگری

  عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

 • دکتر مهدی شاه نظری
  دکتر مهدی شاه نظری عضو کمیته علمی و هیئت داوران همایش

  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 • دکتر معصومه نادری
  دکتر معصومه نادری عضو کمیته علمی و هیئت داوران همایش

  مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهر ری

  پژوهشگر علمی و محقق در عرصه صنعت گردشگری

  عضو سازمان علمی و پژوهشی سیتی وان در حوزه گردشگری سلامت

 • دکتر محمد قمری
  دکتر محمد قمری عضو کمیته علمی و هیئت داوران همایش

  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی 

 • دکتر قربان فتحی اقدم
  دکتر قربان فتحی اقدم عضو کمیته علمی و هیئت داوران همایش

  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان و ابهر

 • دکتر فرخ حق رنجبر
  دکتر فرخ حق رنجبر عضو کمیته علمی و هیئت داوران همایش

  دکتری تخصصی روان شناسی سلامت و مشاور پیشگیری از طلاق مرکز مشاوره الغدیر دادگستری کل استان البرز

 • دکتر غلام حیدر ابراهیم بای سلامی
  دکتر غلام حیدر ابراهیم بای سلامی عضو کمیته علمی و هیئت داوران همایش

  استادیار دانشگاه تهران

  عضو هیئت مدیره هلدینگ گردشگری سازمان تامین اجتماعی

 • دکتر عبادی
  دکتر عبادی عضو کمیته علمی و هیئت داوران همایش

  عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

 • دکتر عاطفه زندی فر
  دکتر عاطفه زندی فر عضو کمیته علمی و هیئت داوران همایش

  متخصص اعصاب و روان

  عضو هیئت علمی روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز

  معاون پژوهشی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز

 • دکتر حسنعلی ترنج
  دکتر حسنعلی ترنج عضو کمیته علمی و هیئت داوران همایش

   دکتری جغرافیای برنامه ریزی روستایی

  متخصص کار آفرینی روستایی

 • دکتر حسن احدی
  دکتر حسن احدی عضو کمیته علمی و هیئت داوران همایش

  دکتری روانشناسی از دانشگاه پاریس فرانسه

  استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

 • دکتر باقر ثنایی
  دکتر باقر ثنایی عضو کمیته علمی و هیئت داوران همایش

  دکتری مشاوره خانواده

  استاد پایه دانشگاه خوارزمی

  مدرس دانشکده روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 • دکتر افسانه پورجم علویجه
  دکتر افسانه پورجم علویجه عضو کمیته علمی و هیئت داوران همایش

  دکتری مدیریت گردشگری

  عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

 • خانم نسیم نعمتی
  خانم نسیم نعمتی عضو کمیته علمی و هیئت داوران همایش

  دانشجوی دکترای مدیریت گردشگری

 • خانم زینب خسروی
  خانم زینب خسروی عضو کمیته علمی و هیئت داوران همایش

  فوق لیسانس فرهنگ و زبان های باستانی

  فوق لیسانس باستان شناسی

  دانشجوی ترم پنجم دکتری باستان شناسی

 • خانم پگاه یاوری فر
  خانم پگاه یاوری فر عضو کمیته علمی و هیئت داوران همایش

  فوق لیسانس بازار یابی جهانگردی و دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری