دکتر محمد علی کلهر

محمد علی کلهر، دکترای مشاوره مدرس دانشگاه آزاد، پیام نور و فرهنگیان استان البرز. درمانگر و رئیس مراکز مشاوره در ارگانهای دولتی و غیر دولتی از جمله آموزش و پرورش و دادگستری. عضو شورای مشورتی مرکز [...]

دکتر محمد قمری

دکتر محمد قمری دکتری تخصصی مشاوره . استاددانشگاه آزاد اسلامی کرج و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ابهر . مدیر مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره حیات . وعضو شورای سازمان نظام روان شناسی و مشاوره [...]

دکتر محمد رضا بلیاد

دکتر محمد رضا بلیاد ۱-رییس دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ۲-رییس سازمان نظام روانشناسی ومشاوره استان البرز ۳-رییس خانه روانشناسان ، مشاوران وحرف یاورانه استان البرز ۴-رییس انجمن [...]