خانم دکتر فرخ حق رنجبر مدیریت کارگاه آموزشی بعد از ظهر همایش

خانم دکتر فرخ حق رنجبر دکتری تخصصی روان شناسی سلامت . استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی کرج . مشاور پیشگیری از طلاق مرکز مشاوره القدیر دادگستری کل استان البرز . مدیر کلنیک ندای سلامت . موضوع کارگاه [...]