تعرفه ها

هزینه ثبت نام نویسندگان مقاله

دانشجو                            ۱۵۰ هزار تومان
اعضای هیات علمی         ۲۴۰ هزار تومان
شرکت کننده آزاد             ۲۶۰ هزار تومان

تعرفه ی کارگاه های آموزشی بعد از ظهر همایش

هر نفر          ۲۵۰ هزار تومان

نکته ها 

• یک سوم هزینه هنگام ثبت نام  و یک سوم باقی پس از تایید و پذیرش مقاله از سوی داوران و یک سوم پس از صدور و اخذ گواهی دبیر خانه همایش
• توجه داشته باشید که تمام فرآیند داوری به صورت آنلاین صورت می گیرد. سیستم کنفرانس بعد از حداکثر ۷ روز از تاریخ ارسال مقاله در صورت تایید مقاله از جانب داوران به طور خودکار برای شما ایمیلی با محتوای پیام پذیرش ارسال خواهد کرد.
• گواهی مقالات اعطاء شده به پژوهشگران کاملاً انفرادی می باشد بطوریکه در هر گواهینامه تنها نام یک نویسنده درج خواهد گردید.
• در صورت عدم دریافت ایمیل از طرف دبیرخانه کنفرانس، لطفا به آدرس ایمیل کنفرانس، ایمیلی با محتوای عنوان مقاله ارسال کنید.
• ارائه و چاپ مقاله ارسالی تنها بعد از پذیرش مقاله از جانب داوران و پرداخت هزینه امکان پذیر است.
• گواهینامه صادر شده به همراه کتابچه الکترونیکی حاوی مقالات کنفرانس برای پژوهشگران ارسال می گردد.

شرایط پرداخت

مبلغ یک سوم هنگام ثبت نام و ارائه
مبلغ یک سوم پس از تایید و پذیرش
مبلغ یک سوم بابت صدور و اخذ گواهی دبیر خانه همایش

شماره حساب و شماره کارت

۶۰۳۷۹۹۷۱۸۶۸۸۵۰۲۷

۰۱۰۶۷۹۷۹۵۲۰۰۲

محمد حسین خسروی (ریاست همایش)