فرم ثبت نام و ارائه مقالات

  • فایل مقاله را در قالب pDF از این قسمت برای داوران ارسال کنید

لازم به یادآوری در صورتی که مقالات ارسالی به اساتید قابل قبول و پذیرش بوده ولی دارای اشکالات جزئی باشد.اساتید و هیات داوران میتوانند با اعلام اشکالات مربوطه از طریق ایمیل و تلگرلم موارد را به اطلاع دبیر خانه همایش رسانده تا از این طریق ارسال کننده مقاله در جریان اصلاحات قرار گیرد